حمله به شهریار ایران و ایرانپرستان – یک سال پس از شکست “گروه همبستگی” 

حمله به شهریار ایران و ایرانپرستان – یک سال پس از شکست “گروه همبستگی” 

در این نوشتار فهرست وار به دلایل شکست منشور مهسا می‌پردازم، چرا که از چندی پیش موجی نوین از حملات علیه شهریار ایران و ایرانپرستان آغاز شده است و برخی شهریار ایران را عامل پا نگرفتن یک اتحاد گسترده در میان ایرانیان می‌دانند. این حمله‌ها از کجا نشأت می‌گیرد؟ هدف این حمله‌ها چیست؟  چرا این…