آرامگاه کوروش بزرگ

در اینجا شاه شاهان کوروش بزرگ آرمیده است

آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد، پایتخت امپراتوری هخامنشی قرار دارد. پاسارگاد در حدود ۴۰ کیلومتری تخت جمشید در استان فارس در ایران است. این آرامگاه از بلوک‌های خاکستری ساخته شده است و ارتفاع آن کمی بالاتر از ۱۱ متر (۴۳۳ اینچ) است.

مقاومت

هفتم آبان ماه هر سال “روز کوروش بزرگ” است. این روز از سوی ایرانیان در گرداگرد گیتی به ویژه در درون ایران جشن گرفته می شود. ایرانیان در این روز پیرامون آرامگاه کوروش بزرگ گرد می‌آیند و شعارهای ملی گرایانه علیه جمهوری اسلامی حاکم بر کشور سر می‌دهند.

در سال ۲۰۱۶، ده ها هزار ایرانی در آرامگاه کوروش بزرگ گرد آمدند و شعارهای ملی گرایانه و در پشتیبانی از پادشاهی سر دادند. آنچه چشمگیر بود حضور عشایر از استان آذربایجان، استان کردستان، استان خوزستان و دیگر استان‌ها بود. در اکتبر ۲۰۱۷، رژیم اسلامی تمام راه‌های پاسارگاد را بست و همچنین حصارهایی در اطراف آرامگاه کشید تا از گردهمایی ایرانیان در روز کوروش بزرگ جلوگیری کند.

آرامگاه کوروش بزرگ امروز نماد ملی‌گرایی و میهن پرستی، ایستادگی ایرانیان در برابر ستم و احترام ملت ایران به کرامت انسانی و حقوق افراد بشر است.